Når livet slutter

Alt hvad jeg oplyser under disse praktiske oplysninger er kun rent informativt.
Vi bedemænd tager os naturligvis af det hele, når situationen opstår.
Men der er ting der kan være rart at vide – også før et dødsfald.
Det er altid vigtigt, at kontakte bedemanden hurtigst muligt.
Når nogen dør kontaktes bedemanden og vi aftaler et tidspunkt for en samtale. Under denne samtale lytter vi til familiens ønsker – og vejleder ud fra dette.
Efter denne samtale er alt det praktiske lagt i bedemandens hænder og familien skal herefter have en samtale med præsten om, hvad der skal tales om og hvilke salmer der skal synges i kirken.

Medlem af folkekirken

Hvis afdøde er medlem af folkekirken, er det det kirkesogn man tilhører der skal foretage den kirkelige handling. Er man i tvivl om, hvilket sogn der er tale om, kan man gå ind på sogn.dk og finde det der. Der kan naturligvis være tungtvejende grunde til, at det skal foregå i en anden kirke, så er det præsten ved den kirke man skal kontakte.
Hvis man er medlem af folkekirken og ikke ønsker kirke og præst er det meget vigtigt at skrive dette ned, mens man lever. I modsat fald er det op til præsten at bestemme, om der skal foretages jordpåkastelse m.v.

Ikke medlem af folkekirken

Hvis afdøde ikke er medlem af folkekirken, kan man afholde en højtidelighed fra sygehuskapellet (hvis afdøde ligger på et sygehus) eller fra et krematoriekapel. Her er vi bedemænd behjælpelige med at lave en smuk afsked efter familiens ønske.
Hvis man ikke er medlem af folkekirken og alligevel ønsker at blive bisat/begravet fra en kirke, er det alene præstens afgørelse om dette kan lade sig gøre – det er oftest ikke muligt.

Kirkegården

Man tilhører den kirkegård der er knyttet til den kirke man tilhører. Hvis man har et gravsted, kan man naturligvis altid få en pårørende nedsat i dette. Hvis man ønsker en anden kirkegård, er det op til kirkegården om der er plads, og der betales en ekstra pris for udensogns.
Hvis man ikke er medlem af folkekirken er der en ekstrapris for at komme på en af folkekirkens kirkegårde.

Askespredning på åbent hav

er et ønske for mange. Hvis afdøde har nedskrevet i sine ønsker, at han/hun ønsker at få sin aske spredt på havet, er dette tilladt uden yderligere ansøgning. Hvis det ikke er nedskrevet af afdøde, er det præsten der afgør, om det kan tillades.
Det er i dag også muligt, at få asken delt, så en del kommer på havet og en del på kirkegården.

De Medicinsk-anatomiske institutter / Panuminstituttet

En del mennesker testamenterer deres legene til videnskaben, hvilket man fra forskningens side er meget taknemmelig for. Man skal kontakte instituttet på telefon 35 37 66 90 og træffe en aftale, så man bliver registreret der inde.
Legemet kan benyttes af videnskaben i op til 2 år. Når man har lavet et sådant testamente skal der finde en højtid sted hurtigt, såfremt man har ønsket dette, idet legemet skal være instituttet i hænde absolut senest 4. døgn efter dødsfaldet, helst før. Såfremt man ikke ønsker højtidelighed og er medlem af folkekirken – se foregående afsnit om dette.
Mange tror fejlagtigt, at når man giver sit legeme til forskningen, bliver det blot hentet, og så sker der ikke mere. Det er imidlertid forkert. Man skal kontakte bedemanden og alt er normalprocedure bortset fra, at anatomisk institut betaler rustvognskørslen til instituttet og efterfølgende til Bispebjerg krematorium.

 

Når livet slutter