Begravelsestestamente

Begravelsestestamentet udfyldes af hensyn til de efterladte. Det er vigtigt, at man i levende live giver udtryk for, hvad man ønsker når man skal herfra. Man kan jo nøjes med at udfylde de ting man har ønsker til og så lade de pårørende tage stilling til resten. Det er vigtigt enten at give kopien til en af de nærmeste slægtninge eller sende den til bedemanden. Vi opbevarer den sikkert, så den ikke går tabt.

Hvis man er medlem af Folkekirken kan man vælge, at have en præst til at forestå begravelses-handlingen og højtideligheden kan ske fra en kirke.
Hvis man IKKE ønsker at det skal være fra en kirke - eller et kapel - hvor der skal medvirke en præst, er det meget vigtigt at gøre opmærksom på dette, idet præsten i modsat fald har ret til at foretage jordpåkastelse.

Ikke medlem af folkekirken

Hvis man IKKE er medlem af Folkekirken vil man i princippet IKKE kunne få højtideligheden afholdt fra en kirke og ej heller få en præst til at medvirke. Det er alene præsten der afgør, om han/hun vil foretage handlingen. Man har jo ved at melde sig ud af Folkekirken tilkendegivet, at man IKKE ønsker at gøre brug af den.

For at få sin aske spredt på åbent hav er det meget vigtigt, at man har tilkendegivet dette. Hvis man IKKE i levende live har skrevet det ned er det alene præsten, der som begravelsesmyndighed afgør om det kan tillades.

Begravelsestestamentet kan i papirform rekvireres hos os, eller det kan udfyldes i nedenstående og sendes direkte til os…

Begravelsestestamente

Udfyld felterne i begravelsestestamentet herunder.

Undertegnede har med følgende besluttet, hvad jeg ønsker, der skal opfyldes og respekteres ved min død.
Send mig en kopi